Informacje dla Darczyńców

Kilka informacji dla naszych Darczyńców. Stowarzyszenie z wdzięcznością przyjmie:

  • wyposażenie do kafejki internetowej dla pacjentów szpitala „Drewnica” w „Chatce Puchatka”
  • materiały do terapii zajęciowej: włóczki, mulinę, szydełka, druty, kanwę, tkaniny,
  • materiały do decoupage: serwetki papierowe, papier ryżowy, naczynia szklane np. butelki o ciekawych kształtach,
  • materiały i narzędzia do produkcji witraży : szkło kolorowe witrażowe,
  • odzież w dobrym stanie, obuwie, wieszaki;
  • stare, sprawne telefony komórkowe;

Darczyńców prosimy o kontakt e-mailowy empatia.stowarzyszenie@gmail.com
– możliwy jest kontakt osobisty w centrum Ząbek, Zielonki lub Wołomina i w Warszawie.

Zebrane przedmioty zostaną rozdzielone wśród podopiecznych stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „EMPATIA” jest zarejestrowane w KRS pod Nr 0000331977 i jest organizacją prowadzącą działalność w zakresie pożytku publicznego. Dlatego też zgodnie z ustawami o podatku dochodowym, nasi Darczyńcy mogą odliczyć darowiznę od podstawy opodatkowania w kwocie nie wyższej niż 6% (osoby fizyczne) lub 10% osoby prawne (np.firma, spółka, inna organizacja) uzyskanego dochodu.

Ważna informacja dla Darczyńców przekazujących pieniądze, którzy chcą skorzystać z odliczenia podatkowego, to fakt iż wystarczy dowód przelewu bankowego potwierdzający przekazanie darowizny pieniężnej, a w przypadku darowania rzeczy – umowa darowizny, zawierająca przybliżoną wartość rynkową (lub tzw.godziwą) ofiarowanej rzeczy.

Darowiznę można przekazać na dowolnie wybrane działanie statutowe organizacji (np. zakup sprzętu komputerowego, opłaty za prąd itd). Umowa darowizny jest nieodpłatna, a więc nie może zawierać zapisów świadczących o otrzymaniu przez Darczyńcę od obdarowanego świadczenia, które ma być ekwialentem za otrzymanie darowizny.

Jeśli chcesz wspomóc naszą organizację zrób przelew na nasze konto (podane w zakładce kontakt) lub skontaktuj sie z nami telefonicznie lub mailowo.

Podstawa prawna:


– osoby fizyczne na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 roku (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późniejszymi znianami)
– osoby prawne na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami)
– Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.) art. 3 ust.2