O nas

Stowarzyszenie „EMPATIA” ( Association of Families and Friends of People with Mental Disorders „EMPATHY” at the hospital „Drewnica”) jest organizacją pozarządową powstałą w kwietniu 2009 roku (zarejestrowane w KRS 25 czerwiec 2009r), przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego. Współpracujemy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

Członkami Stowarzyszenia, i tym samym członkami Zarządu są rodziny osób chorych psychicznie oraz lekarze, psycholodzy, pielęgniarki, pracownicy socjalni i każdy kto ma chęć niesienia pomocy.

Status Stowarzyszenia

Stowarzyszenie posiada rekomendacje Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.Rekomendacja Stowarzyszenia Empatia

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest chory na schizofrenię, depresję, chorobę afektywną dwubiegunową lub cierpisz na inne zaburzenia psychiczne, potrzebujesz wsparcia, pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej – zgłoś się do nas!

Skontaktuj się z nami i powiedz czego potrzebujesz, a my dołożymy wszelkich starań, abyś uzyskał pomoc.

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia osób chorujących psychicznie (m.in. depresja, schizofrenia, Choroba Afektywna Dwubiegunowa, zaburzenia schizotypowe i schizoafektywne) poprzez

  • tworzenie grup samopomocowych dla samych chorych i ich bliskich,
  • promowanie zdrowia psychicznego,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji,
  • aktywizowanie zawodowe chorych,
  • organizowanie wykładów, konferencji, szkoleń, seminariów,
  • oddziaływanie społeczne,
  • a w przyszłości: tworzenie ośrodków i mieszkań chronionych, zakładów aktywizacji zawodowej.

Pragniemy pomagać naszym podopiecznym poprzez wsparcie psychologiczne i lekarskie, ale także socjalne i w miarę możliwości prawne.

Informacja o Stowarzyszeniu znajdują się także na stronie Urzędu Miasta Ząbki oraz stronie Szpitala „Drewnica”

Jesteśmy w bazie ngo.pl – kliknij tu
Jesteśmy na Facebooku – Drewnicke Stowarzyszenie Empatia