„Dla Zdrowia Psychicznego 2018” projekt dofinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego

Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „EMPATIA” informuje, że od 1 lutego 2018 r realizuje projekt dofinansowany ze środków powiatu wołomińskiego w wysokości 10 000 zł na następujące działania dla mieszkańców powiatu:

  • cykl warsztatów dla osób pracujących z niepełnosprawnymi psychicznie i/lub intelektualnie,
  • organizacja imprezy integracyjno –sportowej z okazji „Dnia bez papierosa”,
  • organizacja autokarowej wycieczki integracyjno – krajoznawczej.

Termin realizacji zadania publicznego 01.02.2018 – 01.12.2018r.

 


Światowy Dzień Bez Papierosa – 30 maja 2018

Obchody Dnia bez papierosa rozpoczęliśmy już dzień wcześniej pogadanką na temat „Jak rzucić palenie i nie przytyć” poprowadzoną przez Panią Żanetę Szymańską – dietetyczkę. 

Następnego dnia, na terenie naszego szpitala odbyła się impreza integracyjno-sportowa dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego z terenu powiatu wołomińskiego. Powitaniem gospodarzy rozpoczęła imprezę Pani Anna Kamińska – sekretarz Drewnickiego Stowarzyszenia EMPATIA tj Dyrekcji Mazowieckiego szpitala Wojewódzkiego Drewnica – Pani Anny Dudek oraz Pana Andrzeja Skrzypka. Gospodarze życzyli uczestnikom imprezy satysfakcjonujących osiągnięć sportowych oraz udanej zabawy.

Po krótkiej rozgrzewce odbyły się zawody sportowe w następujących dyscyplinach: siatkówka, tenis stołowy, badminton, bule, rzut do celu, rzutki, pięciobój. W między czasie naszą imprezę odwiedził Prezes Norbert Szczepański, który dał się namówić na udział w konkurencji rzutów do celu 🙂

Po przerwie obiadowej odbyła się zabawa integracyjna oraz rozdanie nagród osobom biorącym udział w dyscyplinach sportowych. Całej imprezie towarzyszyła wspaniała, życzliwa i pełna spontaniczności atmosfera. Na zakończenie każda biorąca udział placówka otrzymała drobny upominek oraz gorące podziękowania za udział w obchodach Dnia Bez Papierosa.

Serdecznie dziękujemy za przybycie zaproszonym, niezawodnym gościom ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie oraz ŚDS Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ząbkach. Zarządowi i Dyrekcji spółki dziękujemy za użyczenie terenu oraz zgodę na organizację imprezy.

Wszystkim zaangażowanym tego dnia pracownikom szpitala w organizację techniczną i merytoryczną oraz za opiekę nad uczestnikami imprezy – JESZCZE RAZ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 🙂


Warsztaty metodą Grup Balinta

Celem grupy jest:

  • Zwiększanie zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach pojawiających się w relacji pomagania, wspieranie w rozwoju zawodowym i osobistym osób, które pracując kontakcie z drugim człowiekiem, są szczególnie narażone na zjawisko wypalenia zawodowego.

Warsztaty adresowane są do przedstawicieli zawodów pomocowych – pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, kuratorów, nauczycieli. Pracujemy w grupie ok. 12 osób.

Metody pracy

W czasie zajęć grupa, w ciągu trwających do 90 minut sesji, pracuje w oparciu o historię osobistej relacji jednego uczestników z jego pacjentem. Aktywność  grupy moderuje lider – osoba doświadczona w prowadzeniu zajęć, pracująca zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Balintowskiego. W  tej metodzie pracy unika się dawania recept, oceniania, wzbudzania powinności czy poczucia winy na rzecz refleksji, brania dla siebie z pracy grupy dokładnie tyle, ile osoby uczestniczące są gotowe przyjąć. Praca balinowska sprzyja pogłębieniu własnej wrażliwości, a więc buduje inteligencję emocjonalną. W grupie Balinta wszystkie wypowiedzi są ważne i równo cenne,  uczymy się od każdego. Według relacji uczestników grup, ten rodzaj samokształcenia zwiększa  poczucie swobody i satysfakcji z własnej pracy.  

Wszystkie dyskusje prowadzone podczas spotkania grupy są poufne.

Terminy: 21 luty, 21 marzec, 11 kwiecień 2018   w godz. 9.00 – 15.00