Dbamy o zdrowie i w związku z tym w październiku aktywnie braliśmy udział w wydarzeniach promujących zdrowie psychiczne.

Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego (10.X), organizowało kolejną już Paraspartakiadę dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, a impreza odbyła się w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o. w Ząbkach. W tym roku naszym celem była integracja uczestników imprezy oraz nawiązanie kontaktów między ośrodkami sprawującymi opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz   promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Dlatego do udziału w zmaganiach sportowych zaprosiliśmy uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy z Ząbek, Wołomina, Wyszkowa, Warszawy (z ul. Grochowskiej i Jagiellońskiej), Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ząbkach oraz z Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Około 200 uczestników wraz z opiekunami bawiło się rywalizując w takich konkurencjach jak: siatkówka, tenis stołowy, pięciobój, badminton, sport na wesoło, lotki, przeciąganie liny, rzut do celu oraz 2 kilometrowy „bieg po zdrowie”. Wszyscy zwycięzcy, jak i inni uczestnicy otrzymali nagrody, medale lub drobne upominki. Zabawę zakończyliśmy poczęstunkiem przy wspólnym grillu. Impreza nie odbyłaby się bez zaangażowania Dyrekcji szpitala Drewnica, jego pracowników i wolontariuszy, którym gorąco dziękujemy!

 Kolejnego dnia tj. 11.X.2018 uczestnicy Warsztatu Terapii  Zajęciowej Stowarzyszenia „EMPATIA” zostali zaproszeni z wykonanym przez siebie rękodziełem, do wystawienia prac w kiermaszu, w trakcie dorocznej konferencji Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych pt. „Pielęgniarstwo psychiatryczne – w teorii
i w praktyce”. W trakcie wymienionych imprez korzystaliśmy z terenu i obiektów nowego szpitala, którego oficjalne otwarcie odbyło się 04.10.2018.

W imieniu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz członków Stowarzyszenia EMPATIA pragnę serdecznie podziękować kierownictwu, wychowawcom i podopiecznym Świetlicy Środowiskowej nr 2 „Schowek”, którzy z okazji Dnia Wolontariatu odwiedzili nas 13 października w siedzibie stowarzyszenia. Było zespołowe grabienie i porządkowanie ogrodu, tradycyjnie zostały podarowane nam rośliny – tym razem wrzosy i tuje, które posadzili wspólnie wolontariusze z uczestnikami WTZ, a na koniec pizza, ciasto i wspólna zabawa. W imieniu zarządu Stowarzyszenia „EMPATIA” dziękuję serdecznie wszystkim zaangażowanym osobiście i duchowo nas wspierającym – Anna Kamińska sekretarz

 

 
 
 

 

Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „EMPATIA” informuje, że od 1 lutego 2018 r realizuje projekt dofinansowany ze środków powiatu wołomińskiego w wysokości 10 000 zł na następujące działania dla mieszkańców powiatu:

 • cykl warsztatów dla osób pracujących z niepełnosprawnymi psychicznie i/lub intelektualnie,
 • organizacja imprezy integracyjno –sportowej z okazji „Dnia bez papierosa”,
 • organizacja autokarowej wycieczki integracyjno – krajoznawczej.

Termin realizacji zadania publicznego 01.02.2018 – 01.12.2018r.

 


Światowy Dzień Bez Papierosa – 30 maja 2018

Obchody Dnia bez papierosa rozpoczęliśmy już dzień wcześniej pogadanką na temat „Jak rzucić palenie i nie przytyć” poprowadzoną przez Panią Żanetę Szymańską – dietetyczkę. 

Następnego dnia, na terenie naszego szpitala odbyła się impreza integracyjno-sportowa dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego z terenu powiatu wołomińskiego. Powitaniem gospodarzy rozpoczęła imprezę Pani Anna Kamińska – sekretarz Drewnickiego Stowarzyszenia EMPATIA tj Dyrekcji Mazowieckiego szpitala Wojewódzkiego Drewnica – Pani Anny Dudek oraz Pana Andrzeja Skrzypka. Gospodarze życzyli uczestnikom imprezy satysfakcjonujących osiągnięć sportowych oraz udanej zabawy.

Po krótkiej rozgrzewce odbyły się zawody sportowe w następujących dyscyplinach: siatkówka, tenis stołowy, badminton, bule, rzut do celu, rzutki, pięciobój. W między czasie naszą imprezę odwiedził Prezes Norbert Szczepański, który dał się namówić na udział w konkurencji rzutów do celu 🙂

Po przerwie obiadowej odbyła się zabawa integracyjna oraz rozdanie nagród osobom biorącym udział w dyscyplinach sportowych. Całej imprezie towarzyszyła wspaniała, życzliwa i pełna spontaniczności atmosfera. Na zakończenie każda biorąca udział placówka otrzymała drobny upominek oraz gorące podziękowania za udział w obchodach Dnia Bez Papierosa.

Serdecznie dziękujemy za przybycie zaproszonym, niezawodnym gościom ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie oraz ŚDS Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ząbkach. Zarządowi i Dyrekcji spółki dziękujemy za użyczenie terenu oraz zgodę na organizację imprezy.

Wszystkim zaangażowanym tego dnia pracownikom szpitala w organizację techniczną i merytoryczną oraz za opiekę nad uczestnikami imprezy – JESZCZE RAZ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 🙂


Warsztaty metodą Grup Balinta

Celem grupy jest:

 • Zwiększanie zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach pojawiających się w relacji pomagania, wspieranie w rozwoju zawodowym i osobistym osób, które pracując kontakcie z drugim człowiekiem, są szczególnie narażone na zjawisko wypalenia zawodowego.

Warsztaty adresowane są do przedstawicieli zawodów pomocowych – pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, kuratorów, nauczycieli. Pracujemy w grupie ok. 12 osób.

Metody pracy

W czasie zajęć grupa, w ciągu trwających do 90 minut sesji, pracuje w oparciu o historię osobistej relacji jednego uczestników z jego pacjentem. Aktywność  grupy moderuje lider – osoba doświadczona w prowadzeniu zajęć, pracująca zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Balintowskiego. W  tej metodzie pracy unika się dawania recept, oceniania, wzbudzania powinności czy poczucia winy na rzecz refleksji, brania dla siebie z pracy grupy dokładnie tyle, ile osoby uczestniczące są gotowe przyjąć. Praca balinowska sprzyja pogłębieniu własnej wrażliwości, a więc buduje inteligencję emocjonalną. W grupie Balinta wszystkie wypowiedzi są ważne i równo cenne,  uczymy się od każdego. Według relacji uczestników grup, ten rodzaj samokształcenia zwiększa  poczucie swobody i satysfakcji z własnej pracy.  

Wszystkie dyskusje prowadzone podczas spotkania grupy są poufne.

Terminy: 21 luty, 21 marzec, 11 kwiecień 2018   w godz. 9.00 – 15.00

Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „EMPATIA” realizuje obecnie (IV-XII.2017) projekt dofinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego – pt. „Czas na zdrowie – profilaktyka i promocja zdrowia”.

Naszym celem jest zapoznanie uczestników projektu z zasadami zdrowego odżywiania oraz uświadomienie korzyści związanych z ich stosowaniem, zapoznanie z wpływem składników odżywczych na organizm, nauka prawidłowego komponowania posiłków zgodnych z zasadami racjonalnego odżywiania i zwiększenie świadomości żywieniowej.

Zgodnie z powiedzeniem „W zdrowym ciele – zdrowy duch” kładziemy nacisk nie tylko zdrową żywność, ale również na aktywność fizyczną. Nasi beneficjenci biorą udział w cotygodniowych zajęciach rehabilitacyjnych oraz ćwiczeniach na basenie w Ząbkach, a także kiedy tylko pogoda pozwoli – w grupowych zajęciach sportowych na terenie zielonym WTZ „EMPATIA”. Aby osiągnąć zakładane cele siedemnastu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i 3 Panie Terapeutki, wzięły również udział w warsztatach edukacyjnych pt. „Zasady prawidłowego odżywiania, a zapobieganie chorobom cywilizacyjnym”, następnie nabywszy wiedzy teoretycznej, wzięli udział w praktycznych warsztatach kulinarnych, by poznać alternatywy dla niezdrowych produktów oraz sposoby tworzenia łatwych, zdrowych i wartościowych potraw. Okazją do degustacji i prezentacji nabytych umiejętności był 31.05.2017r. – „Dzień bez Papierosa”. W ramach imprezy odbyły się również zawody sportowe, test wiedzy o zdrowym stylu życia, zabawa integracyjna i grill.

Było nam bardzo miło w tym dniu gościć uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z Wołomina i z Ząbek. Zachęceni pochwałami na temat „zdrowego poczęstunku” oraz miłą atmosferą w czasie imprezy (chociaż pogoda pod koniec próbowała nas wystraszyć  ) postanowiliśmy ponownie zorganizować degustację naszych potraw z okazji Dnia Zdrowia Psychicznego – 11.10.2017r. Liczymy, że nasze przygotowania fizyczne nie pójdą na marne i już super przygotowani weźmiemy udział w spartakiadzie organizowanej przez Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach.

Herb Starostwa Wołomińskiego

Projekt „Czas na zdrowie – profilaktyka i promocja zdrowia”
dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w wysokości 11.800 zł.

Harmonia

W tym roku z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, większa niż rok temu, liczba spotkań, szkoleń i konferencji spowodowała, że Warszawska Sekcja Psychiatrii Środowiskowej zdecydowała o rozszerzeniu obchodów z jednego dnia – na cały miesiąc. W Drewnickim Stowarzyszeniu EMPATIA w ramach Miesiąca Zdrowia Psychicznego obyły się następujące imprezy: Dzień z Balintem – to warsztaty wzmacniające poczucie empatii osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi, Dzień Otwarty w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz Powiatowy Dzień Zdrowia Psychicznego z konkursem na hasło promujące zdrowie psychiczne i spartakiadą dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Część tych imprez odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatu Wołomińskiego oraz dzięki nieocenionemu wsparciu personelu i Dyrekcji Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach.

Starostwo Powiatu WołomińskiegoDzięki dofinansowaniu z powiatu, udało się w tym roku zorganizować również wycieczkę do Żelazowej Woli i Niepokalanowa dla 110 podopiecznych stowarzyszenia, warsztaty zarządzania czasem oraz szkolenie z rękodzieła dla instruktorów terapii zajęciowej pracujących w naszym powiecie.

Obecnie nadal najważniejszą działalnością stowarzyszenia jest prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Jest on miejscem aktywizacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Dzięki pracy w różnych sekcjach (krawieckiej, komputerowej, kulinarnej, artystycznej i ogrodniczej) uczestnicy warsztatu nabywają nowe umiejętności i doświadczenia, które poszerzają perspektywy podjęcia pracy. Rehabilitacja w WTZ zmierza do poprawy funkcjonowania psychospołecznego i zawodowego jego Uczestników, poprzez udział zajęciach w poszczególnych pracowniach, udział w wycieczkach, turnusach rehabilitacyjnych, wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych oraz poprzez oddziaływania psychoterapeutyczne. W naszym warsztacie można także zakupić rękodzieło wykonane przez uczestników tj. ozdoby i kartki świąteczne, pościel czy ecotorby.

Osoby zainteresowane naszą działalnością lub wsparciem finansowym zapraszamy na stronę internetową stowarzyszenia i WTZ – www.empatia.net.pl. Jak co roku zachęcamy do darowizn na paczki świąteczne dla naszych podopiecznych. Stowarzyszenie EMPATIA jest Organizacja Pożytku Publicznego, dlatego też zapraszamy do przekazywania 1% na numer KRS 0000331977. Tegorocznym Darczyńcom serdecznie dziękujemy za pamięć o nas przy rozliczaniu podatku i życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia w rodzinnej atmosferze oraz udanego i pełnego dobrych wiadomości 2017 roku

– życzy Zarząd Drewnickiego Stowarzyszenia EMPATIA

Empatia

 

Podziękowania dla firmy Markis i Arka-M za darowiznę w postaci ciast wielkanocnych

***

Jak co roku Warsztat Terapii Zajęciowej organizuje turnus rehabilitacyjny dla swoich Uczestników.
Niestety nie wszystkim udało się otrzymać dofinansowanie na ten cel. Jeśli macie Państwo chęć i możliwość to prosimy o wsparcie finansowe z przeznaczeniem turnus rehabilitacyjny.
Nasi Uczestnicy będą bardzo wdzięczni za możliwość uczestniczenia w tym elemencie procesu rehabilitacji.
Darowizny prosimy przesyłać na konto WTZ (w zakładce Warsztat Terapii Zajęciowej)z dopiskiem „turnus rehabilitacyjny”.

***

Stowarzyszenie z wdzięcznością przyjmie materiały do terapii:

 • artykuły biurowe (w szczególności papier A4 do drukarki, zszywacze, kalkulatory, bloki techniczne A3 białe i kolorowe, papier biurowy A3 biały,tusz do drukarki HP DeskJet 1220C nr.45BK i 78C)
 • ziemię do kwiatów, nawóz do iglaków i kwiatów, nasiona trawy, sadzonki kwiatów i krzaków,
 • urządzenie wielofunkcyjne
 • farby akrylowe (różne kolory), pędzle syntetyczne,
 • lakiery akrylowe półmat i połysk
 • lakiery nitro do drewna
 • kleje do drewna
 • ubrania robocze